Karmen Şarapçılık

Karmen Şarapçılık A.Ş.

- Karmen Genel Kurul Toplantıya Çağrı

- 2013 Karmen Şarapçılık San. Tic. A.Ş. Faaliyet Raporu

- Karmen Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2013

- Karmen Genel Kurul Toplantıya Çağrı

- Karmen Sarapcilik 2015-2016 Bilanco Gelir Tablosu


İNTERNET BİLGİ FORMU
ŞİRKET TÜRÜ Anonim Şirket
MERSİS 0301018403900010
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Tokat
TİCARET SİCİL NUMARASI 3572
TİCARET ÜNVANI Karmen Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
ADRES Yeni Yurt Mah.Yeni Şehir Cad.No:1 TOKAT
KEP Adresi karmensarapcilik@hs01.kep.tr
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI 70.000,00 TL
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI 70.000,00 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI
ŞİRKET TESCİL TARİHİ 13/04/2000 - Tokat
VERGİ DAİRESİ Tokat
VERGİ NUMARASI 3010184039
SEKTÖR Üzümden Şarap ,Köpüklü Şarap,Şampanya Vb Üretim
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Erol DİREN
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ozan DİREN
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza DİREN